Uzm.Psikolog Burcu MUŞDAL ÇELEBİ

İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlayan Psikolog Burcu Muşdal, lisans eğitimiyle birlikte Adli Tıp Enstitüsü, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde stajını tamamladı. Yüksek Lisans eğitimini, Kocaeli Üniversitesi Psikiyatri Ana Bilim Dalında Ruhsal Travma üzerine tamamlamıştır. Tez çalışmasının konusu; Çocukluk Çağı Travmatik Yaşantıların, Çift İlişkisinde İlişki Doyumu Üzerine etkisidir. Çözüm Odaklı Terapi ve Stratejik Aile Terapisi tamamladığı eğitimler arasındadır. EMDR, ( Eye Movement Desensitization and Reprocessing) geçmişte yaşanan olumsuz deneyimlerin bireylerin üzerindeki olumsuz etkisini ortadan kaldırmada kısa sürede sonuç veren ve etkili bir yöntem olarak terapilerinde kullandığı bir terapi yöntemidir.

EMDR yöntemiyle Başağrısının tedavisi konusunda eğitim alan Psikolog Burcu Muşdal ayrıca Cinsellik eğitim ve araştırma derneğinin düzenlediği cinsel tedavi eğitim programını tamamlamıştır.

Kognitif Terapi Derneğinin hazırladığı bilişsel ve davranışçı terapi eğitimlerine devam etmekte olan Psikolog Burcu Muşdal, çalışmalarında genellikle çözüm odaklı terapi, aile terapisi, emdr tekniği ve bilişsel davranışçı terapi tekniğini kullannmaktadır. Birçok psikiyatri kliniği, psikolojik danışmanlık merkezlerinde görev alan Psikolog Burcu Muşdal, Psikoloji Avrupa Danışmanlık merkezini kurmuştur.

Geçmişe ait travmatik deneyimler, ilişki sorunları, depresyon, kaygı bozuklukları, çift ve evlilik terapisi, vajinismus, sınav kaygısı, fobiler, panik atak, performans geliştirme aldatma-aldatılma çalıştığı sorun alanlarından bazılarıdır.

Verdiği Eğitimler: Öfke kontrolü, Stres Yönetimi, Güvenli Davranış Becerileri, Sınav Kaygısı, Eşler Arasında Etkili İletişim Becerileri, Motivasyon Geliştirme, Aldatma ve sonrası, Mutlu Bir Evliliği Sağlayan Beceriler.

Bilimsel Yayınlar

Musdal-Çelebi B, Polat A. The İmpacts of Adult Attachment Styles on Marital Relationshps. The İnternational Journal of Human and Behavioral Science. 2018; 4(1).

Musdal-Çelebi B, Polat A. Çocukluk Çağı Travmatik Yaşantıların, Yetişkin Bağlanma Stillerinin ve Psikolojik İyi Oluşun Evlilik Doyumu Üzerindeki Etkisi. Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 5(1).RANDEVU TALEBİNDE BULUNMAK İÇİN BİZE YAZABİLİRSİNİZ.